FSC® Certified Flame Retardant Structural Plywood Euroclass B CE1 - E1 FR Euroclass B EN13501-1

Manufacturer Thickness (mm) Length (mm) Width (mm)
Meyer Timber Ltd 9 2440 1220
Meyer Timber Ltd 12 2440 1220
Meyer Timber Ltd 15 2440 1220
Meyer Timber Ltd 18 2440 1220
Meyer Timber Ltd 24 2440 1220