Meyer Premium Red Faced Eucalyptus Core Hardwood Plywood B BB CE2+ - EN314-2 Class 2. EN636-2. E1

Manufacturer Thickness (mm) Length (mm) Width (mm)
Meyer Timber Ltd 9 2440 1220
Meyer Timber Ltd 12 2440 1220
Meyer Timber Ltd 18 2440 1220
Meyer Timber Ltd 25 2440 1220